Casemanagement

Casemanagement – Verzuimen of verzaken?

Verzuimen mag, verzaken niet! Voorkom dat verzuim gelijk wordt aan verzaken. Dat is jouw keuze! Door verzuim op professionele wijze te begeleiden en – bovenal – te voorkomen.

Hoe voorkom of beperk je verzuim?

Allereerst is het belangrijk dat medewerkers in gezonde en prettige omstandigheden hun werk kunnen doen. Als je je prettig voelt, gewaardeerd en gesteund in je werk, dan neemt de kans dat je verzuimt af. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers – zo mogelijk – afzien van verzuim. Afzien van verzuim? Ziek is toch ziek? Dat klopt, ziek is ziek. Maar dat betekent niet dat je in geen enkel geval meer kunt werken. Want soms kan dat nog prima! Misschien niet je eigen werk, maar wel een andere klus. En als je echt moet verzuimen, dan het liefst zo kort mogelijk.

Casemanagement

Een goede casemanager zorgt ervoor dat verzuim niet uit de hand loopt. Die kent de regels van de Wet Verbetering Poortwachter en zorgt dat je je houdt aan die regels. Dat voorkomt een pittige loonsanctie. De casemanager zorgt er ook voor dat verzuim niet langer duurt dat strikt noodzakelijk. Dat voorkomt een lange loondoorbetaling.

Wat kan ik voor je doen?

Als arbeidsdeskundige ken ik de regels van de Wet Verbetering Poortwachter door en door. Dus ik kan jouw (lopende) verzuimcasussen doornemen en controleren op fouten. Daarnaast kan ik helpen bij het beperken van verzuimgedrag door professionele verzuimbegeleiding.

Wil jij ook je verzuim terugdringen?

Neem contact op via de contactpagina voor een vrijblijvend gesprek. Of bel me direct: +31 631 798 749