Disclaimer

Inhoud en aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op www.bi-compatible.nl met zo betrouwbaar mogelijke informatie wordt samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaardt voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op www.bi-compatible.nl invult worden gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Bi-compatible en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bi-compatible, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.