Functiecreatie

Heb je 25 of meer medewerkers in dienst? Dan valt ook jouw organisatie onder de Participatiewet. Dat betekent dat je functies beschikbaar moet stellen voor mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Doe je dat niet, dan kan dat tot boetes leiden. Dat is de negatieve prikkel vanuit de wet. Maar je kunt het ook vanuit een positieve kant bekijken. Mensen met een arbeidsbeperking willen in veel gevallen graag werken. Ze zijn daarom ook gedreven om hun best te doen. En dat straalt uit op jouw medewerkers.

Hoe kun je plaats maken voor mensen met een arbeidsbeperking binnen jouw bedrijf? Door functiecreatie toe te passen. Uitgangspunt is de inrichting en invulling van de huidige werkprocessen. Door deze anders in te richten taken af te splitsen kan hoger hoger geschoold personeel beter worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn bekwaam zijn. De eenvoudige taken waarvoor zij te hoog zijn opgeleid, worden samengevoegd tot functies die geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met de volledigheid van de functie. Dat betekent dat hoger opgeleide medewerkers ook nog steeds wel eens eenvoudigere taken moeten kunnen doen. Dit is belangrijk voor afwisseling en herstel. Daarnaast moet de nieuw gecreëerde  functie ook volwaardig en nuttig zijn. Met functiecreatie kun je medewerkers efficiënter inzetten – en waar mogelijk goedkoper door de inzet van lager geschoolde medewerkers.

Wil je weten wat dit voor jouw bedrijf betekent? Neem contact op voor een gesprek.