Mijn missie

Verminderen werkstress en werkgeverslasten

Je wilt het optimale uit je bedrijf halen. Uit jezelf en uit medewerkers. Door verstandig in te spelen op huidige ontwikkelingen. Door behendig om te gaan met kapitaal. Door met een krachtige toekomstvisie niet alleen naar morgen, maar ook naar de komende vijf jaar te kijken. Het liefst met flexibel inzetbaar personeel die een scala aan vaardigheden bezit.

Ik geloof in gezond ondernemen en het verminderen van werkstress en werkgeverslasten. Daarom heb ik het Werkbaarheidsplatform ontwikkeld. Mijn methodiek brengt de inzetbaarheid en vaardigheden van medewerkers op een breed vlak in kaart. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Om jouw personeel flexibel in te zetten, voeren zij de verschillende rollen die ze in hun leven vervullen in op het Werkbaarheidsplatform. Aangevuld met de rol(len) binnen het bedrijf. En ook de competenties en vaardigheden die ze elders opdoen.

Eén persoon, vele rollen

Ieder persoon vervult in zijn of haar (dagelijks) leven meerdere rollen. Van vader tot voorzitter van de lokale voetbalvereniging, overal leer je nieuwe dingen en doe je ervaringen en competentie op. Alle medewerkers registreren deze verschillende rollen, inclusief hun rol binnen het bedrijf, op het Werkbaarheidsplatform. Op deze manier wordt de inzetbaarheid, in relatie tot de aanwezige taken en functies, van alle medewerkers inzichtelijk. In tal van situaties doe je hier je voordeel mee. Denk aan ziekteverzuim, outplacement, carrière planning, interne verschuivingen en bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Voorbeeldsituatie

Werknemer A werkt al jaren binnen dezelfde functie. Deze functie blijkt in de praktijk niet rendabel. De functie biedt voor 28 uur per week werk, maar wordt voor 40 uur per week uitgevoerd. Echter, blijkt werknemer A in zijn vrije tijd voetbalcoach te zijn. Daarnaast ontwerpt hij graag websites en kan goed overweg met een camera. Het zijn vaardigheden waar je dankzij het Werkbaarheidsplatform inzicht in krijgt. Werknemer A kan vervolgens aanvullende werkzaamheden binnen het bedrijf uitvoeren, waarmee de functie rendabel wordt. Tegelijkertijd bied je de werknemer uitdaging en variatie.

Ook bij ziekte of arbeidsongeschiktheid biedt het Werkbaarheidsplatform perspectief en mogelijkheden. Zo kan een werknemer die niet langer in staat is zijn standaard functie uit te voeren, wellicht ingezet worden voor andere werkzaamheden.